disclaimer
  / ...

  Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website "hellegat.be" en deze site gebruikt - voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande.

  Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Onrechtmatig gebruik van gegevens en informatie – onder welke vorm dan ook – is strafbaar. Vermenigvuldiging – via om het even welk medium – is, behalve voor louter persoonlijk gebruik, onderhevig aan schriftelijke toestemming. De bron moet in ieder geval vermeld worden.

  hellegat.be besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Dit sluit niet uit dat er onjuistheden en onvolkomenheden in voorkomen.

  hellegat.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. hellegat.be aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie.

  Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van onze bezoekers. hellegat.be geeft geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade die - direct of indirect - voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

  hellegat.be spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, ilustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren en verwacht van haar bezoekers hetzelfde.

terug / home

 
... hellegat.be